Ratujemy w klinice

Co to jest?

Stomatologia zachowawcza ma na celu ratowanie zębów własnych i odbudowę zniszczonych przez próchnicę tkanek.                                         

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza
 • Kontrola radiologiczna próchnicy na styku zębów czy próchnicy wtórnej pod plombami
 • Kontrola radiologiczna zmian wokół korzeni 
 • Wykorzystanie fluorescencji, czyli kontrola w świetle UV   

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Wypełnienia/plomby lub w przypadku dużych ubytków wkłady koronowe (INLEYE) oraz korony - co jest działaniem protetycznym 
 • Działania profilaktyczne mające na celu ochronę nienaruszonych zębów

Od czego zależy wybór metody/produktu?

 • Od stopnia uszkodzenia korony zęba 

Co wyróżnia stomatologię zachowawczą w Klinice PROIMPLANT? 

 • Całościowo analizujemy warunki zgryzowe planując zachowawcze rekonstrukcje zębów,
 • Precyzyjnie odtwarzamy anatomiczny kształt zębów,
 • Stosujemy sprawdzone k...

Leczenie

Co to jest?

Endodoncja (leczenie kanałowe) ma na celu leczenie zębów, które obumarły na skutek zainfekowania wiązki naczyniowo – nerwowej przez próchnicę oraz leczenie tkanek wokół korzenia zęba.   

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza
 • Diagnostyka radiologiczna - kontrola zmian wokół korzeni 
 • Badanie żywotności temperaturą lub specjalnym niskonapięciowym urządzeniem 

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Leczenie kanałowe z pomocą mikroskopu i endometrów, aby precyzyjnie przeprowadzić procedurę
 • Fotodezynfekcję z użyciem lasera
 • Wzmocnienie korzenia wkładem z włókna szklanego
 • Wzmocnienie części koronowej zęba po leczeniu INLEYEM lub koroną  

Od czego zależy wybór metody/produktu?      

Od stopnia uszkodzenia korony zęba oraz wielkości zmian okołowierzchołkowych 

Co wyróżnia endodoncję w Klinice PROIMPLANT?

 • Praca z koferdamem, czyli całkowite izolowanie wnętrza zęba przed dostępem śliny oraz bakterii...

Leczenie dzieci w Proimplant

Co to jest?

W stomatologii ortodonta zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych wad zgryzu, oraz korygowaniem ustawienia zębów.                                      

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?  

 • Badanie kliniczne – kontrola kształtu łuków zębów, wzajemnych relacji górnych i dolnych zębów prowadzona przez lekarza
 • Diagnostyka radiologiczna – zdjęcia profilowe, przeglądowe, badanie 3D
 • Analiza zdjęć zewnątrzustnych i rysów twarzy, zdjęć portretowych
 • Analiza USG oraz RTG / 3D stawów skroniowo - żuchwowych
 • Analiza postawy ciała, urazów szyjnych, czynności jamy ustnej (oddychanie, mówienie, przełykanie)    

Co proponujemy po zdiagnozowaniu w Klinice PROIMPLANT?

 • Aparaty ortodontyczne ruchome i stałe (metalowe, ceramiczne) 
 • Aligner’y czyli przezroczyste nakładki ortodontyczne

Od czego zależy wybór metody/produktu?

Od stopnia wady zgryzu, wymogów estetycznych Pacjenta, dolegliwości bólowych sprowokowanych wadą    

Ciekawostka.

Leczenie...

Leczenie

Co to jest?

Protetyka zajmuje się odtwarzaniem utraconych tkanek pojedynczego zęba lub uzupełnianiem brakujących zębów.                             

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Diagnostyka radiologiczna, aksjografia cyfrowa, czyli badanie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • Analiza modeli zębów, analiza zdjęć zewnątrzustnych, skany zewnątrzustne umożliwiające cyfrową symulację wyglądu    

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Dla poprawy estetyki: licówki i korony
 • Dla odtworzenia funkcji żucia: koron, mosty, implanty i uzupełnienia na nich oparte 
 • Wzmocnienie korzenia wkładami koronowo korzeniowymi
 • Wzmocnienie części koronowej zęba po leczeniu inley’em lub overley’em

Od czego zależy wybór metody/produktu?       

 • Od stopnia uszkodzenia korony zęba
 • Ilość brakujących zębów,
 • Wieku pacjenta
 • Preferencji pacjenta,
 • Lokalizacji braku zębowego,
 • Możliwości finansowych,

Co wyróżnia prace protetyczne w Klinice PROIMPLANT? 

 • Dopr...

Co to jest?

Periodontologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tkanek otaczających ząb i utrzymujących go w jamie ustnej. Ponadto chorobami błony śluzowej jamy ustnej.                                                                                 

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza, ocena jakości i ilości tkanek wokół zęba i objawów stanów zapalnych / zapalenia dziąseł
 • Diagnostyka radiologiczna - kontrola poziomu kości wokół zębów oraz zmian wokół korzeni 

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Głębokie zabiegi higienizacyjne przeprowadzane z znieczuleniu
 • Fotodezynfekcja z użyciem lasera
 • Zabiegi chirurgiczne pokrywające defekty dziąseł i obnażenia korzeni   

Od czego zależy wybór metody/produktu?

Od stopnia uszkodzenia tkanek, skuteczności eliminacji stanów zapalnych, współpracy z pacjentem oraz motywacji pacjenta do poprawy stany zdrowia

Ciekawostka.

Wiele chorób ogólnou...