Ratujemy w klinice

Co to jest?

Stomatologia zachowawcza ma na celu ratowanie zębów własnych i odbudowę zniszczonych przez próchnicę tkanek.                                         

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza
 • Kontrola radiologiczna próchnicy na styku zębów czy próchnicy wtórnej pod plombami
 • Kontrola radiologiczna zmian wokół korzeni 
 • Wykorzystanie fluorescencji, czyli kontrola w świetle UV   

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Wypełnienia/plomby lub w przypadku dużych ubytków wkłady koronowe (INLEYE) oraz korony - co jest działaniem protetycznym 
 • Działania profilaktyczne mające na celu ochronę nienaruszonych zębów

Od czego zależy wybór metody/produktu?

 • Od stopnia uszkodzenia korony zęba 

Co…

Leczenie

Co to jest?

Endodoncja (leczenie kanałowe) ma na celu leczenie zębów, które obumarły na skutek zainfekowania wiązki naczyniowo – nerwowej przez próchnicę oraz leczenie tkanek wokół korzenia zęba.   

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza
 • Diagnostyka radiologiczna - kontrola zmian wokół korzeni 
 • Badanie żywotności temperaturą lub specjalnym niskonapięciowym urządzeniem 

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Leczenie kanałowe z pomocą mikroskopu i endometrów, aby precyzyjnie przeprowadzić procedurę
 • Fotodezynfekcję z użyciem lasera
 • Wzmocnienie korzenia wkładem z włókna szklanego
 • Wzmocnienie części koronowej zęba po leczeniu INLEYEM lub koroną  

Od czego zależy wybór metody/produktu?      

Od stopnia uszkodzenia korony zęba oraz wielkości…

Leczenie dzieci w Proimplant

Co to jest?

W stomatologii ortodonta zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych wad zgryzu, oraz korygowaniem ustawienia zębów.                                      

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?  

 • Badanie kliniczne – kontrola kształtu łuków zębów, wzajemnych relacji górnych i dolnych zębów prowadzona przez lekarza
 • Diagnostyka radiologiczna – zdjęcia profilowe, przeglądowe, badanie 3D
 • Analiza zdjęć zewnątrzustnych i rysów twarzy, zdjęć portretowych
 • Analiza USG oraz RTG / 3D stawów skroniowo - żuchwowych
 • Analiza postawy ciała, urazów szyjnych, czynności jamy ustnej (oddychanie, mówienie, przełykanie)    

Co proponujemy po zdiagnozowaniu w Klinice PROIMPLANT?

 • Aparaty ortodontyczne ruchome i stałe (metalowe, ceramiczne) 
 • Aligner’y czyli przezroczyste nakładki ortodontyczne

Od…

Leczenie

Co to jest?

Protetyka zajmuje się odtwarzaniem utraconych tkanek pojedynczego zęba lub uzupełnianiem brakujących zębów.                             

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Diagnostyka radiologiczna, aksjografia cyfrowa, czyli badanie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • Analiza modeli zębów, analiza zdjęć zewnątrzustnych, skany zewnątrzustne umożliwiające cyfrową symulację wyglądu    

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Dla poprawy estetyki: licówki i korony
 • Dla odtworzenia funkcji żucia: koron, mosty, implanty i uzupełnienia na nich oparte 
 • Wzmocnienie korzenia wkładami koronowo korzeniowymi
 • Wzmocnienie części koronowej zęba po leczeniu inley’em lub overley’em

Od…

Co to jest?

Periodontologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tkanek otaczających ząb i utrzymujących go w jamie ustnej. Ponadto chorobami błony śluzowej jamy ustnej.                                                                                 

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?

 • Badanie kliniczne prowadzone przez lekarza, ocena jakości i ilości tkanek wokół zęba i objawów stanów zapalnych / zapalenia dziąseł
 • Diagnostyka radiologiczna - kontrola poziomu kości wokół zębów oraz zmian wokół korzeni 

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

 • Głębokie zabiegi higienizacyjne przeprowadzane z znieczuleniu
 • Fotodezynfekcja z użyciem lasera