Leczenie seniorzy

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT? 

  • Diagnostyka radiologiczna, aksjografia cyfrowa, czyli badanie stawów skroniowo-żuchwowych,
  • Analiza modeli, analiza zdjęć zewnątrzustnych, skany wewnątrz ustne umożliwiające cyfrowe projektowanie pracy   
  • Szczegółowa analiza zleconych badań oraz stanu zdrowia seniora

Co proponujemy po zdiagnozowaniu?

  • Z portfolio implantów dobieramy elementy które pozwolą nam unieruchomić użytkowane protezy
  • Możemy wykonać nowe protezy zębowe, jeśli wymaga tego przywrócenie funkcji i estetyki
  • Pełno łukowa rekonstrukcja niewyjmowalna i na stałe skręcona z kilkoma implantami

Od czego zależy wybór metody/produktu?

Zawsze używamy najlepszych i sprawdzonych produktów dających nam największe prawdopodobieństwo sukcesu. Organizm seniora ma zmniejszony potencjał do regeneracji i najczęściej nie ma mowy o powtórkach procedury  

Ciekawostka

Czasem wystarczą dwa implanty stanowiące po prostu sztuczne korzenie, które po wygojeniu mogą uj...